Whis brukerveiledning

 1. Slå på/av:
  Bryteren på venstre side dyttes opp for på og ned for av. Når du slår den på er enheten automatisk låst.
   
 2. Lås opp/lås:
  Hold tasten «Lock» inne i fem sekunder til du ser det blinker «Set» i displayet. For å låse må du holde samme tast inne til du ser en hengelås i displayet. Om du skulle glemme å låse går både «rider» og «instructor» i lås automatisk etter 10 sekunder uten bruk.

   
 3. Tilpasse «Instructor» (sender):
  1. Låst opp enheten
  2. Bruk + og – tastene på høyre side for å velge kanal mellom 1 og 13. Det er likegyldig hvilken frekvens du velger så lenge både «rider» og «instructor» har samme frekvens.
  3. Til venstre i displayet kan du velge mellom tall fra 0-3. Disse tallene indikerer kraften lyden blir sendt med. Denne skal stå på 3 for best mulig kraft i lyden.
    
 4. ​​​​​​​Tilpasse «Rider» (mottaker):
  1. Når mottakeren er låst og på, kan + og – tastene brukes til å regulere volum. Du kan velge mellom 0- 15, whis anbefaler 12 som det beste volum.
  2. Låst opp enheten
  3. Bruk + og – tastene på høyre side for å velge kanal mellom 1 og 13. Det er likegyldig hvilken frekvens du velger så lenge både «rider» og «instructor» har samme frekvens.
  4. For å unngå å høre støy fra omgivelsene er det lurt å stille mottakeren til å motta minst mulig av dette, det gjør du ved å stille inn tallet på venstre side. Du kan velge tall mellom 0 – 9, skal stå på 1.


​​​​​​​Om det skulle være to sendere som bruker samme frekvens på samme sted, vil mottakerne slås av automatisk. Om dette skulle skje, bytt frekvens.